06:00 Alexa Guarachi / Desirae Krawczyk – Shuko Aoyama / Ena Shibahara