06:30 Eugenie Bouchard / Olga Danilovic – Makoto Ninomiya / Renata Voracova