09:00 Juan-Sebastian Cabal / Robert Farah – Rohan Bopanna / Denis Shapovalov