13:00 Varvara Gracheva / Oksana Kalashnikova – Naiktha Bains / Samantha Murray